X
تبلیغات
دانشگاه علوم و تحقیقات

دانشگاه علوم و تحقیقات

مدیریت دولتی

 

دانشگاه علوم تحقیقات                   رشته: مدیریت دولتی

درس: خط مشی گذاری                   استاد: دکتر دانشفرد

دانشجو:هادی جعفری اریسمانی          نیمسال دوم 90-89

 

عنوان مقاله: خط مشی عمومی و گردشگری پایدار در ترکیه

مقدمه:

صنعت گردشگري مي تواند به عنوان يك فعاليت جهاني ديده شود كه خدمات بخش اشتغال و درآمد را

فراهم مي كند. و به طور كلي داراي تأثيرات اقتصادي مي باشد. هدف ازاین مقاله اشاره به گردشگری

پایدارونقش خط مشی عمومی درپایداری گردشگری بر اساس بررسی یک ادبیات گسترده می باشد.

سپس درباره توسعه گردشگری در کشور ترکیه وخط مشی مربوط به پایداری گردشگری نیز بحث شده

است.

گردشگری پایدار:

گردشگری پایدار هنیازهای امروز گردشگران و مناطق میزبان را حفظ میکندو فرصتها را برای آینده  افزایش 

می دهد. پیش بینی می شود که گردشگری پایدار منجر به مدیریت همه منابع شده بطوریکه  احتیاجات

اقتصادی واجتماعی محقق شده و باعث حفظ تمامیت فرهنگ، فرایندهای اساسی زیست محیطی،تنوع

زیستی وسیستمهای پشتیبان زندگی میشود.

خط مشی وبرنامه ریزی گردشگری پایدار در ترکیه:

اهداف گرشگری پایدار عبارتند از:

1- توسعه درک وآگاهی از نقش مهمی که گردشگری درجامعه ومحیط زیست ایفا می کند.

2- گسترش عدالت در توسعه

3- بهبود کیفیت زندگی درکشور میزبان

4- ارایه تجارب با کیفیت بالا برای بازدید کننده

5- نگهداری کیفیت محیط بطوریکه به اهداف خارجی بستگی دارد.

وقتی ترکیه مشهورشد آمادگی لازم برای توسعه گردشگری،تکنولوژی اجتماعی واقتصادی را نداشت وبه

عنوان یک کشور میزبان با قیمت پائین شناخته شده است.مقامات ترکیه برای کنترل این رشد هیچ کاری

انجام ندادند.بلکه برعکس آن به عنوان یک موفقیت دیده شد.ومعیارمهم حجم گردشگری بوده است.این

بدان معنی می باشد که رشد سریع تازه واردان به ترکیه از تأمین مسکن و امکانات پشتیبانی  پیشی 

گرفته است و ترکیه را بعنوان کشوری با برنامه ریزی ضعیف و گردشگری با کیفیت پایین معرفی می کند.

ترکیه بعنوان یک مقصد پیشنهادی ارزان نسبت به دیگر کشورهای مدیترانه مشهور شده است و عوامل

منحصر به فرد فرهنگی ترکیه عامل مهمی برای گردشگری همگانی بین المللی نمی باشد. درحالی که

فقط 8 درصد از گردشگران در سال ۱۹89،ترکیه را بخاطر دلایل فرهنگی بازدید کرده اند. این مقدار به 4.8

درصد در سال 2007 تنزل پیدا کرده است.

آموزش و آگاهی مردم(هم برای ساکنان و هم عموم )شاخص مهمی برای موفقیت توسعه گردشگری

پایداراست. با این حال از نظر افراد شاغل در گردشگری مشکلات زیست محیطی مهم نمی باشد.

مطالعات مشابه نشان می دهد که داشتن  آگاهیهای زیست محیطی صرفاً نمی تواند رفتار آنها را  در

این مورد تضمین کند.

بحث ونتیجه گیری:

تحقیقات درمورد سیاستهای دولت وگردشگری می تواند فهم و درک فرایند خط مشی گذاری را افزایش

دهد.چنین مطالعاتی همچنین میتواند به سیاستهای توسعه گردشگری پایدار کمک کند. و توسعه این

صنعت تازه تأسیس شده را بهبود بخشد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم خرداد 1390ساعت 12:47  توسط هادی جعفری اریسمانی  | 

 

درس: بررسي مسايل مديريت دولتي ايران

استاد: دكتر دانشفرد

دانشجو: هادي جعفري اريسماني

نیمسال دوم 1390-89

 

راههای کنترل فساد در ایران:

1) ارتقای پاسخگویی سیاسی:

نخستین رکن پیشگیری از فساد در کشور ما افزایش پاسخگویی رهبران سیاسی است.که شفافیت

سیاسی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و برای رسیدن به آن،ازساز و کارهای زیر میتوان

استفاده کرد:

- برگزاری جلسات مجلس،هیئت دولت وداددگاهها بصورت علنی

- انتشار گزارشهای سالانه سازمانها ومجموعه های دولتی

- افشای هدایا ورشوه ها به کمک مردم براساس قانون افشاگری

- ازمیان برداشتن فعالیتهای دلالی سیاسی درمجلس،هیئت دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام

- انتشاراحکام دادگاهها در موارد کلیدی موثر در منافع جامع

2) تقویت جایگاه آموزه های دینی:

آموزه های دینی کشور که درقرآن،نهج البلاغه وسایرمنابع انسانی به چشم می خورند، درصورت برقراری

شرایط زیر می تواند به یکی از ارکان پیشگیری فساد تبدیل شوند:

- افرادی که امروزه درجامعه ما آموزه های دینی راترویج می کنند خود عامل به آنها باشند.

- رسانه ملی کشور سازمان (صدا وسیما)،سیاست فرهنگی کشور  را به گونه ای مناسب تحت پوشش

قرار دهد.

- عالمان دینی به نقش کلیدی خود دراصلاح جامعه یقین داشته باشند.

- از فنون و ابزاری بهره بگیریم که بتوانند باور به دوری از فساد را در اذهان افراد شکل دهند.

3) اصلاح مدیریت دولتی:

بی تردید مدیریت دولتی در هر کشوری کلید پیشرفت یا پسرفت محسوب می شود. (نظریه مورگان)

درکشور ما برای اصلاح مدیریت دولتی فعالیتهای زیررا باید انجام داد:

- تقویت روح خدمت به مردم

- اهتمام جدی برای برقراری نظام شایسته سالاری در سازمانها

- بازنگری درتفکیک وظایف حاکمیتی وتصدی گری

-  ارتقای پاسخگویی و کنترل بیشتر هزینه های بودجه ای

4) ایجاد بخش خصوصی رقابتی:

اقتصاددانان متعددی از تأثیر ایجاد بخش خصوصی رقابتی در پیشرفت و توسعه کشور سخن گفته اند.

خصوصی سازی که به طور خاص از برنامه سوم توسعه درایران آغازشده،در برخی موارد نه فقط سبب

کارایی بیشتر نشده است بلکه چون جزء انحصارات کلیدی دولت است سالانه بودجه عظیمی بصورت

یارانه از دولت دریافت میکند که چیزی جز فساد در پی ندارد.بنابراین برای ایجاد بخش خصوصی رقابتی

توجه به محورهای زیر اساسی است:

الف) سیاست اقتصادی یکپارچه:

 پنفولد: آزاد سازی مدیرانه وعدم واگذاری انحصارات کلیدی دولتی که سبب تسلط افراد خاصی براقتصاد

نشود در عین حال به رونق اقتصادی کمک کند،زیرا پرداخت یارانه به این شرکتها سبب بروز فساد خواهد

شد.

 

ب) تقویت رقابت:

سازمان خصوصی سازی با اتخاذ تدابیری سنجیده باید سبب شود که منابع عظیم کشور بنحوی مناسب

در جهت مصالح عامه ازطریق بخش خصوصی مصرف شوند.

ج) خصوصی نکردن بخشهایی ازدولت:

منظور بخشهایی اند که حتی در کشورهای سرد مدار خصوصی سازی هنوز دولتی هستند. اما تنظیم

مقررات صحیح و طراحی   نظام ارزیابی عملکرد این فعالیتها، که رقابت کاملی به چشم نمی خورد،برای

کاهش فساد بسیار مهم است

د) تشکیل انجمنهای بازرگانی:

استفاده از انجمنهای  کسب و کار جمعی به  منزله ابزار مشروع برای ارایه و نمایش منافع جمعی در 

شکل دهی و تنظیم قانون و سیاست است. درکشورهایی که چنین انجمنهایی کمتر شکل گرفته و

تبانی بیشتری میان بخش خصوصی و دولتی، به نفع  منافع خصوصی و نیز فساد اداری بیشتری به

چشم می خورد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم خرداد 1390ساعت 11:14  توسط هادی جعفری اریسمانی  | 

 

اصول مدیریت (۲):

۱) بینش درست درمدیریت:

نوع نگاه مدیران به نوع رفتارشان بستگی دارد و طریقه نگریستن درست موجب سلامت و کرامت نفس

می گردد همچنانکه نگاه تنفرآمیزبدبینی ها را به بار می آورد.نگاه درست یعنی خود را بنده خدا دانستن

و طالب کرامت انسانی بودن.نگاه نادرست یعنی خود راصاحب قدرت دیدن و به نخوت آلوده شدن و بزرگی

فروختن آدمی است.

2) شناخت حقوق:

رعایت مناسبات و روابط انسانی برمبنای حقوق آنها ازاساسی ترین وجدی ترین ضمانت های پیشرفت

مدیران می باشد.با دقت دراهمیت و سنگینی مسئولیت برپا داشتن حق یک مدیر آگاه پی میبردکه چه

وظایف بزرگی رابردوش دارد.وغفلت از آن چه اثراتی خواهد داشت.

3) شایسته سالاری:

دارابودن شایستگی درمسئولیت هایک اصل انکارناپذیردرکسب موفقیتهامی باشد وقرار گرفتن اشخاص

ومدیریت در مراتبی که شایستگی لازم را ندارند بزرگ ترین خیانت به اخلاق اداری است.

- معیارهای گزینش :

- پرهیزگاری- دانایی –  تجربه داشتن- باحیا بودن- اصالت خانوادگی - کاردان بودن - پاکی و تأثیر گذاری-

4) امنیت شغلی:

مدیران با بربرقراری امنیت شغلی می توانند زمینه ای فراهم سازند تا همگان بدون دغدغه و به راحتی

ایرادات واشکالات موجود را بتوانند بازگو نمایندو همین رفتار باعث می شود تاراه اصلاحات گشوده شود.

درمحیطی که امنیت شغلی برقرار است عزل و نصب ها براساس شایستگی میباشد.

5) پیگیری کارها:

یکی ازعمده کارهای مدیران حساسیت درامرپیگیری وانجام آن میباشد مدیری که پیگیرکارنباشد کم کم

ازاداره امورباز می ماند. و درنتیجه عدم پاسخگویی زیرمجموعه را شامل می گردد. پیگیری کارها از رکود

آن جلوگیری می کند و هیچ گونه بهانه ای پیش نخواهد آمد که کاری متوقف گردد.

6) مدیریت وبنیادهای اخلاقی:

مدیرموفق برای رسیدن به اهداف با زمینه اخلاق نیکوی اداری عوامل بنیادی موثر زیر را بکارگرفته تا به

موفقیتهای بزرگ دست پیدا کنند: 

- رغبت شدید به کار

- تآمین مالی

- قانون گرایی

- مسئولیت پذیری

- انظباط کاری

- خدمت توأم با محبت

- مدارا کردن وخوشرفتاری

 

موانع مدیریتی :

1) مجاری ناشناخته:

یکی ازمشکلات عمده مدیریتی نفوذ افراد از راهی بدون توانایی های مدیریتی بوده و دراصطلاح عامه،

پارتی بازی نام دارد  که یکی ازعارضه درمدیریت سالم بوده و گسترش آن بازتاب منفی درجامعه دارد.

2) باند بازی:

عادتی شده که مدیران جامعه ما درآغاز بدست گرفتن تصدی شغلی و سمتی با مجموعه ای ازمدیران

رده پایین تر و دوستان همراه وارد محل کار جدید میشوند. و باند بازی نام دارد که مانع از ظهور افراد

شایسته میشود  و اگر کسی هم به شایستگی انتخاب شود او را اذیت کرده تا جزو باند شده و یا قید

مدیریت را بزند.

3) بی علاقگی:

دامنه اثرات سو بی علاقگی در بین عوامل نهایتاً به درون مجموعه ومحیط مدیریت کشیده می شود

و هیچگاه به نتایج ارزنده و دلپذیر نخواهیم رسید علاقه به کار ریشه در ارزشهای معنوی دارد و انسان

مشتاق به عضوی پویا و خلاق تبدیل و تمام اعمالش درجهت خدمت به مردم میباشد.

4) قانون گریزی:

درصورت قانون گریزی توسط مدیر یا عوامل زیرمجموعه همه تلاشها آرام آرام رنگ باخته و اثرات مفید

را ازدست خواهد داد. مدیر به هیچ وجه نباید قانون را حتی در کم اهمیت ترین مورد زیرپا بگذارد. زیرا

زنجیره اعمال مدیریت ازبهم پیوستن حلقه های سالم پایدار  می ماند و درصورت خلل درهریک از آن

سرانجام ازهمان نقطه گسسته میشود.

5) بدبینی ها:

وجود بدبینی ها و گرفتارشدن درناباوری خویشتن که باعث انجماد فکر و محصول نهایی آن ناتوانی است

شاید اصلی ترین عامل بازدارندگی و آسیب پذیری درپیشرفت اصول مدیریتی به شمار می آید.درنتیجه از

هر گونه بدبینی باید عبور کرد و به واقع خوش بین باشیم.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم خرداد 1390ساعت 11:53  توسط هادی جعفری اریسمانی  | 

درس: بررسي مسايل مديريت دولتي ايران

استاد: دكتر دانشفرد

دانشجو: هادي جعفري اريسماني

اصول مدیریت (۱) :

۱) سنجیده سخن گفتن:

مدیرخوب همواره سنجیده سخن می گوید و از این طریق متانت و وقار خود را تثبیت مي كند. و عامل

برانگیختن اشتیاق کارکنان برای ارایه کار بهتر  و بیشتر می باشد.

2) خوب گوش دادن:

خوب گوش دادن به سخنان کارمندان و همکاران وتبادل نظرات فی  مابین باعث شده مدیر از روند جریانات

مطلع شده از پراکنده گویی پرهيز و همچنين متقابلاً زیردستان با دلگرمی بیشتر به امور محوله پرداخته و

درپی افزایش دانش کاری خود باشند.

۳) خونسردی وآرامش:

مدیرخوب آرامش خود را از دست نداده و سعی می کند همیشه بر اعصاب خود مسلط باشد. در واقع از

کوره در رفتن به این معنا تلقی می شود که مدیر هیچ گونه منطقی برای اثبات گفته های خود نداشته و 

می کوشد که سلاح برتری سازمانی را به وجهی ناخوشایند به کار گیرد.

درنظام جدید مدیریت،مدیر را نوعی رهبر و کارمندان را پیروان او تلقی می کنند. مدیرخوب نباید ریاست

کند بلکه باید همچو رهبر دارای وقار، آرامش و  روحیه متعادل باشد. بطوریکه بتوان واکنشهای وی را در

مواجهه با مسایل مختلف در موقعیتهای گوناگون پیش بینی کرد.

۴) روش صحیح انتقاد:

مدیران برای رسیدن به شفافیت امور و گسترش شرایط مناسب بایستی در بیان انتقادات اصول ذیل را

رعایت کنند:

- انتقاد را تا زمان مناسب از دست نرفته است انجام دهید.

- هربار تنها دریک زمینه انتقاد کنید.

- تنها از روش کارانتقاد کنید نه ازخود شخص

- نکاتی را بیان کنید که درحیطه اختیارات شخص مخاطب باشد.

- انتقاد بصورت پیشنهاد یا سئوال مطرح شود.

- درحین انتقاد نقاط قوت شخص نیز بیان گردد.

- حرفها و درد دل مخاطب شنیده گردد.

5) تفویض اختیار

وظیفه یک مدیرخوب، واگذاری مسئولیت و اختیارات مناسب به مدیران رده پایین تر و کارکنان تحت نظارت

آنان می باشد. برای یک مدیر توجه به نکات زیر می تواند مفید باشد:

- اطلاعات لازم دراختیار کارکنان قرار گیرد.

- اهداف سازمان برای کارکنان بیان گردد.

- کارکنان را در چرخه تصمیم گیریها وارد کرده و فرصت های لازم به آنها داده شود.

6) اعتماد داشتن:

اعتماد عامل موثری درموفقیت و پیشبرد امور بوده است.  وظیفه یک مدیرخوب این است که احساس

مفید بودن را در کارکنان تقویت کند احساسی که برای همه خوشایند است.با مشارکت افراد در کارها

همچنین رابطه عاطفی با کارمندان ایجادشده و آنان در می یابند که مورد اعتمادند.

۷) اتکاء به نفس:

یکی از ویژگیهای مهم مدیر برخورداری از قاطعیت، تهور  و اعتماد به نفس است. میزان اتکاء به نفس را

می توان درشاخص های ذیل جستجو کرد:

- مقاومت دربرابر مشکلات

- عزم راسخ در انجام کارها

- تحمل شنیدن انتقادات

- عکس العملهای مناسب در مقابل حوادث پیش بینی نشده

- میزان قاطعیت درصورت کوتاهی مسئولین رده های پایین تر

۸) منظم بودن:

ازآنجاییکه تمام قوانین الهی و بشری درجهت تحقق انتظام امور مدون گردیده مدیران منظم بیشترین تأثیر

را بر جای می گذارند.

۹) ویژگیهای مدیران اثربخش:

مسئولیت پذیری، خوش بینی، تقویت روحیه افراد، شناخت نقطه ضعف وشایستگی ها، گشاده رویی،

صداقت و صمیمیت و در دسترس بودن -

۱۰) مدیریت علاقمند:

علاقه مندی درمدیریت و شکوفایی آن نقش برجسته و ارزنده ای دارد. به اعتقاد یقین مدیر علاقه مند که

عاشق خدمتگزاری است سعی میکند همه خصایص مدیران خوب و تأثیرگذار را کسب نموده چرا که ضعف

در هر مورد به موقعیت او لطمه می زند.

۱۱) مدیریت زمان:

یعنی اینکه کنترل زمان وکار خویش را بدست بگیریم و نگذاریم امور و حوادث ما راهدایت کند.مدیر باید با

تلاشی آگاهانه برای استفاده مناسب از زمان محدود شرایط لازم را جهت رسیدن به هدف فراهم نماید.

۱۲) خود ارزیابی:

با کمک این شیوه ،ميتوان نظردیگران را درباره مدیریت خود و نحوه انجام کارها بدست آورد. خودارزیابی نه

تنها نقطه ضعف یک مدیرنیست.  بلکه قدرت مدیری است که با داشتن شهامت و صداقت همواره خود را

محاسبه نموده و کاستی ها را متوجه و به سمت پیشرفت حرکت می کند.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم خرداد 1390ساعت 10:43  توسط هادی جعفری اریسمانی  |